Ceník hrazených služeb

Administrativa  
Výkon: Cena:
Prohlídka do zaměstnání vstupní 950 Kč
Prohlídka do zaměstnání periodická, mimořádná, výstupní 900 Kč
Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 850 Kč
Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel nad 65 let 450 Kč
Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu 1000 Kč
Prohlídka a potvrzení k profesním průkazům a kurzům (svářeč, řidič z povolání, hasiči, ...) 900 Kč
Prohlídka a vystavení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství  400 Kč
Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k závodní sportovní činnosti 600 Kč
Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k zájmové sportovní činnosti 300 Kč
Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu 200 Kč
Prohlídka a vystavení lázeňského návrhu pro samoplátce 500 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 400 Kč
Lékařská zpráva vystavena dle zdravotní dokumentace k jiným než léčebným účelům (zpráva pro úřady, pojišťovny, zaměstnavatele, vyplnění pojistky, bodové hodnocení úrazu...)  350 Kč
Žádost o zařazení do sociálního ústavu (domov pro seniory, penziony) 350 Kč
Vystavení náhradního dokladu pracovní neschopnosti 100 Kč
Prohlídka a potvrzení na tábor, ...  250 Kč
Příplatek za expresní vyhotovení lékařské zprávy  500 Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace pro životní pojištění  500 Kč
   
Výkon:   Cena: 
Aplikace očkovací látky nehrazené zdravotní pojišťovnou  200 Kč
Preventivní vyšetření nádoru tlustého střeva, FOB test (samoplátce)  350 Kč
Vyšetření CRP z prstu (zjištění bakteriálního zánětu v krvi) 180 Kč
Kopírování 1 strany dokumentace  5 Kč
Vyšetření bez objednání, mimo či po ordinační době  500 Kč